Checklist

Aanvragen dienen uiterlijk 1 mei respectievelijk 1 november compleet ingediend te zijn. De activiteiten waar subsidie voor aangevraagd wordt dienen niet eerder te starten dan 1 juni respectievelijk 1 december.

Benodigdheden voor het indienen van een complete aanvraag:

 • Beschrijving van het project waarvoor u subsidie aanvraagt:
  - titel van het project                    
  - projectomschrijving                    
  - oormerk (expliciete beschrijving waar de bijdrage van de Suzanne Hovinga Stichting voor gebruikt zal worden)

  - doel                    
  - doelgroep                    
  - aanleiding                    
  - periode waarin het project plaats  vindt (start- en einddatum)                    
  - plaats waar het project plaats vindt                    
  - medewerkers: personele bezetting van het project (zo  mogelijk met c.v.)                    
  - participanten: met wie werkt u samen en wat is hun rol                    
  - publiciteit: promotie-/distributieplan                    
  - overige informatie
 • Gegevens aanvragende organisatie:
  - naam                      
  - correspondentieadres                      
  - postcode + woonplaats                      
  - telefoonnummer contactpersoon                     
  - email-adres contactpersoon                      
  - bankrekeningnummer                      
  - rechtsvorm                      
  - inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)                      
  - BTW-nummer (indien van toepassing)                      
  - doelstelling van uw organisatie (evt. overnemen uit  statuten)                      
  - achtergrondinformatie over uw organisatie                      
  - documentatie over uw organisatie en zo mogelijk over eerder gerealiseerde projecten: recensie(s), publicatie(s)
 • Sluitende begroting en dekkingsplan met vermelding incl. of excl. BTW en met expliciete vermelding van het van de Suzanne Hovinga Stichting gewenste bedrag en het oormerk voor dit bedrag.
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok