Criteria

  • Het eerste beoordelingscriterium is of het project past binnen de wetenschap / natuur en milieu / cultuur doelstelling van de stichting waarbij de voorkeur uitgaat naar kleinschalige projecten met een maximale begroting van €25.000,-
  • Projecten en activiteiten voor natuur en milieu en cultuur moeten binnen Nederland plaatsvinden.
  • Vervolgens wordt de voorkeur gegeven aan projecten met de hoogste kwaliteit, rekening houdend met een zekere spreiding over de onderscheiden aandachtsgebieden.
  • Wanneer tussen projecten van gelijke kwaliteit moet worden gekozen wordt de voorkeur gegeven aan projecten van niet-confessionele organisaties.
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok