Natuur en milieu

De natuur- en milieu-doelstelling van de stichting is het (mede) financieren van activiteiten op het gebied van de milieu- en natuurbescherming binnen Nederland en bij voorkeur zodanig dat  jongeren daarvoor geïnteresseerd raken. (Individuele) studie- en reisbeurzen vallen niet binnen de doelstelling.

Aanvraagprocedure

  • Controleert u eerst bij de criteria of uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. 
  • Het aanvragen van een bijdrage start met het invullen en versturen van het aanvraagformulier
  • Naar aanleiding van dit formulier wordt beoordeeld of u wordt uitgenodigd tot het insturen van de volledige aanvraag.
  • Indien u wordt uitgenodigd, kunt u aan de hand van de checklist  controleren of uw aanvraag volledig is en gereed voor verzending.

Per jaar is voor natuur en milieu ca. € 1.900,= beschikbaar.
Per vergadering ca. €  950,=

Toekenningen

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok