Vrienden

De Suzanne Hovinga Stichting heeft veel vrienden: oud-bestuursleden en oud-adviseurs die zich voor de stichting hebben ingezet en donateurs die éénmalig of vaker een gift hebben gedaan om het beschikbare budget voor de activiteiten op het gebied van wetenschap, natuur en milieu en cultuur zoveel mogelijk inflatiebestendig te houden.                    
De vrienden worden jaarlijks van de activiteiten van de stichting op de hoogte gehouden door middel van de vriendenbrief.

Wij zouden het geweldig vinden als u als donateur wilt helpen de activiteiten van de stichting ook in de toekomst mogelijk te blijven maken. U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer NL27 INGB 0002 3263 70 t.n.v. Suzanne Hovinga Stichting, Oosterbeek.

Uiteraard willen we benadrukken dat elke gift, klein en groot, welkom is en dat u daarmee bijdraagt aan de continuering van de doelstellingen van de Suzanne Hovinga Stichting. Maar geven aan een goed doel als de Suzanne Hovinga Stichting is niet alleen een geschenk van u. Ook de fiscus betaalt mee. Daarom hebben we de mogelijkheden van een ‘incidentele gift’ en een ‘periodieke gift’ alsmede ‘legaat’ of ‘erfstelling’ hieronder voor u toegelicht.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Suzanne Hovinga Stichting

Schenken
Nalaten

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok