Nalaten 

Legaat of erfstelling

In een testament kunt u zelf bepalen wie als begunstigde in aanmerking komt voor uw  nalatenschap. Samen met uw notaris kunt u regelingen treffen voor uw nabestaanden zoals uw echtgeno(o)t(e), kinderen en naaste familie. Maar u kunt ook goede doelen, zoals de Suzanne Hovinga Stichting, in uw testament gedenken.  Als ANBI is de Suzanne Hovinga Stichting vrijgesteld van erfbelasting.

Legaat   

Met een legaat kunt u zelf omschrijven welk deel van uw erfenis u wenst na te laten  aan een goed doel. Dat kan bijvoorbeeld een vooraf bepaald bedrag zijn aan de  Suzanne Hovinga Stichting, maar ook een roerende of onroerende zaak. Als ANBI is de Suzanne Hovinga Stichting vrijgesteld van erfbelasting.

Erfstelling    

Naast uw familieleden kunt u ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. U kunt bijvoorbeeld ook de Suzanne Hovinga Stichting tot (mede)erfgenaam benoemen. Dan kan (een deel van) de gehele erfenis voor de Suzanne Hovinga Stichting ingezet worden. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en  overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, is het restant van de erfenis voor de erfgena(a)m(en). Als ANBI is de Suzanne Hovinga Stichting vrijgesteld van erfbelasting.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok