Schenken

Incidentele giften en periodieke giften  

logo ANBI

Giften aan de Suzanne Hovinga Stichting kunnen worden overgemaakt naar: NL27 INGB 0002 3263 70 t.n.v. Suzanne Hovinga Stichting, Voorschoten. 

De Suzanne Hovinga Stichting heeft sinds 1 januari 2009 de ANBI status. Dat wil zeggen dat zij erkend is door en geregistreerd staat bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de Successiewet. De Stichting is hierdoor vrijgesteld van schenkbelasting. Uw bijdrage komt dus geheel ten gunste van de  Suzanne Hovinga Stichting.

Uw financiële bijdrage aan de Suzanne Hovinga Stichting kunt u als aftrekbare gift opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Gewone giften

Uw bijdrage aan de Suzanne Hovinga Stichting komt in aanmerking voor belastingaftrek als u meer dan 1% van uw drempelinkomen en tevens meer dan € 60,= aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het drempelinkomen voor u aftrekbaar. (Kijk  voor de meest actuele stand van zaken op www.belastingdienst.nl of raadpleeg uw belastingadviseur.)

Ook een meerjaren overeenkomst met de Suzanne Hovinga Stichting (een zgn. periodieke gift) is fiscaal interessant, want de drempel vervalt dan.

Periodieke giften  

Voor ‘periodieke giften’ geldt geen aftrekbeperking. Ze zijn dus volledig aftrekbaar, onafhankelijk van uw inkomen. Voor een ‘periodieke gift’ gelden echter wel een paar voorwaarden:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ANBI;
  • de schenker moet regelmatig (minimaal 1x per jaar) bedragen overmaken naar de ANBI;
  • deze bedragen moeten steeds even hoog zijn;
  • deze bedragen moeten minimaal 5 jaar achtereen worden overgemaakt naar dezelfde ANBI;
  • de gift stopt uiterlijk bij overlijden van de schenker;
  • de ANBI mag geen tegenprestatie leveren voor de gift.

Voor het regelen van een volledig aftrekbare  periodieke schenking is geen notariële akte meer nodig. Een onderhandse overeenkomst tussen schenker en ANBI volstaat.

Wanneer u uw jaarlijkse gift voor 5 jaar vast wil leggen dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok