Wetenschap

De wetenschap-doelstelling van de stichting is het bevorderen van de universitaire studies Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) in Leiden en de Biomedische Wetenschappen (BMW, Medische  Biologie) in Utrecht.

De stichting tracht dit doel te bereiken door jaarlijks prijzen toe te kennen voor het beste Masterstageverslag (Universiteit Leiden) en de beste bachelorscriptie (Universiteit Utrecht). De prijs voor het beste masterstageverslag wordt in Leiden uitgereikt tijdens het LACDR najaar-symposium. De prijs voor de beste bachelorscriptie wordt in Utrecht uitgereikt tijdens de studenten-wetenschapsdag in het voorjaar.

Aanvraagprocedure Leiden Het aanmelden van een masterstageverslag (Leiden) dient door de studenten zelf te gebeuren via het aanmeldformulier in de volgende link:
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-research/organisation/awards#Hovinga

Aanvraagprocedure UMC Utrecht
Het aanmelden van een bachelorscriptie (Utrecht) dient door de studenten zelf te gebeuren via het aanmeldformulier dat te vinden is onder aan de pagina van de volgende link:

https://www.umcutrecht.nl/nl/prijzen-en-beurzen

Studenten dienen er rekening mee te houden, dat wanneer hun verslag of scriptie wordt beloont met een prijs, de naam, de titel van het verslag en eventueel een foto van de student op onze website bekend worden gemaakt. Deze informatie zal voor onbepaalde tijd publiekelijk beschikbaar blijven.

Daarnaast draagt de stichting incidenteel financieel bij aan een activiteit die ten goede komt aan een groep studenten BFW (enkel aanvragen via Aesculapius) of BMW (enkel aanvragen via Mebiose) zoals een lezing, symposium of excursie. Per jaar is hiervoor een wisselend bedrag beschikbaar. (Individuele) studie- en reisbeurzen vallen niet binnen de doelstelling van de stichting. 

  • Controleert u eerst bij de criteria of uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie.
  • Het aanvragen van een bijdrage start met het invullen en versturen van het aanvraagformulier.
  • Naar aanleiding van dit formulier wordt beoordeeld of u wordt uitgenodigd tot het insturen van de volledige aanvraag.
  • Indien u wordt uitgenodigd, kunt u aan de hand van de checklist controleren of uw aanvraag volledig is en gereed voor verzending.

Toekenningen

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok